(0)
Menüü

Müügi ja ostutingimused

ÜLDSÄTTED

1.1.Käesolevad Megaluumen e-poe (edaspidi: e-pood) müügitingimused (edaspidi: tingimused) kehtivad Megaluumen e-poest ostmisel internetiaadressilt https://www. megaluumen.ee

Kauba müüja on Megaluumen OÜ (edaspidi: müüja), aadress Kadake tee 1/1 Tallinn 10621, registrikood 10237648, tel 670 3688, e-posti aadress info@megaluumen.ee. Tingimused kehtivad kõigi isikute (edaspidi: klient) ja müüja vahel Megaluumen e-poe vahendusel kauba ostmisel tekkivate õigussuhete kohta.

1.2.Müüjal on õigus ühepoolselt tingimusi muuta ja täiendada, avaldades uued tingimused internetiaadressil https://www. megaluumen .ee/muugitingimused/. Kui klient esitas tellimuse enne tingimuste muudatuste jõustumist, kohaldatakse kliendi ja müüja õigussuhtele tellimuse esitamise ajal kehtinud tingimusi.

1.3.Kliendil on võimalik enne ostu sooritamist tingimused salvestada, printida ja vajaduse korral taasesitada ning klient nõustub e-poest ostu sooritamisel tingimustes sätestatuga.

1.4.Tingimustele lisaks kohaldatakse e-poest ostu sooritamisele Eesti Vabariigis kehtivaid õigusakte.

2. TELLIMUSE ESITAMINE

2.1.Tellimusi saab megaluumen e-poes esitada kas kliendina sisse logides või külalisena.

2.2.Klient valib e-poest välja soovitud kaubad ja lisab ostukorvi. 

2.3.Ostukorvis broneeritakse iga kaup eraldi 60 minutiks.

2.4.Klient valib tellimuse üleandmise koha.

2.6.Klient kinnitab ostukorvi ja tasub kauba eest müüja poolt pakutud maksekeskkondades. Klient kontrollib enne arve tasumist, et arves toodud andmed vastavad kliendi tegelikule soovile.

2.7.Pärast kauba eest tasumist tuleb kliendil vajutada lingile “Tagasi kaupmehe juurde”.

2.8.Tellimuse ja makse kättesaamise kohta saadab müüja kliendile automaatse e-kirja. Müüja alustab tellimuse menetlemist tingimusel, et klient on tellimuse kinnitanud ja tasunud kogu tellimuse eest

2.9.Müüjal on õigus loobuda tellimuse täitma hakkamisest ja müügilepingu sõlmimisest, teavitades sellest klienti e-posti teel koos loobumise põhjusega (näiteks kaupa ei õnnestunud komplekteerida). Juhul, kui müüja loobub tellimuse täitma hakkamisest ja müügilepingu sõlmimisest, tagastatakse tellimuse maksumus kliendile viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 kalendripäeva jooksul. Tagasimakse tehakse samale arvelduskontole, millelt ostu eest tasuti. 

2.10.Pärast tellimuse komplekteerimist saadetakse kliendile e-posti teel arve-saateleht, millega müüja kinnitab, et on ostja tellimuse vastu võtnud ning millega loetakse müüja ja ostja vahel müügileping sõlmituks. Kui arve-saatelehel esineb vigu (mittesoovitud kaubad, kogused vmt), tuleb kohe ühendust võtta klienditeenindusega e-posti või telefoni teel. 

3.KAUBA HIND, MAKSEVÕIMALUSED

3.1.Kõik megaluumen e-poes müüdavate kaupade hinnad on näidatud eurodes ning sisaldavad käibemaksu.

3.2.Klient tasub tellimuse eest ettemaksuna kauba müügihinna ning kohaletoimetamise tasu täies ulatuses. Tasumine toimub väljaspool e-poodi turvalises keskkonnas – pangalingiga tasumisel vastava panga turvalises keskkonnas ja krediitkaardiga tasumisel Montonio AS turvalises keskkonnas. Müüjal puudub ligipääs kliendi panga ja krediitkaardi andmetele.

3.3.Juhul, kui klient ei vali tellitud kaubale kauplusesse ise järele tulemist, lisandub müügihinnale kauba kohaletoimetamise tasu vastavalt müügitingimuste punktile 4.

3.4.Kauba eest saab tasuda megaluumen e-poe veebikeskkonnas näidatud viisidel. Tellimuse maksumusele võib lisanduda teenustasu vastavalt kliendi ja panga- või krediitkaardi väljastaja vahel sõlmitud lepingule.

4.KAUBA KÄTTESAAMINE

4.1.Kaupa saab tellida kauplusesse või kliendi poolt näidatud aadressile kullerteenust kasutades.

4.2.Kauba kättesaamine kauplusest.

4.2.1.Kauba väljastamine toimub lahtioleku aegadel klienditeeninduse infoletis.

4.2.3.Esmaspäevast neljapäevani ostetud kaup saabub peale müügilepingu jõustumist klienditeenindusse järgmiseks päevaks. Reedest pühapäevani ostetud kaup saabub klienditeenindusse hiljemalt müügilepingu jõustumisele järgneval teisipäeval.

4.2.4.Kliendile väljastatakse kaubad isikut tõendava dokumendi (ID kaart, pass, juhiluba) ja tellimuse numbri esitamisel. Isikut tõendava dokumendi puudumisel võib müüja jätta kauba väljastamata.

4.2.5.Müüja ei vastuta kliendile tekkinud kahju eest, kui müüjast mittetulenevatel põhjustel on kolmandad isikud saanud oma valdusse koopia arvest või unikaalse tellimuse numbri ja selle alusel on kaup kätte saadud.

4.2.6.Kauba kättesaamisel kauplusest ei lisandu summale kohaletoimetamise tasu.

4.2.7.Juhul, kui klient ei tule kaubale järele 14 kalendripäeva jooksul, loeb müüja, et klient on tellimusest loobunud ning müüja tagastab kliendile ostusumma viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 kalendripäeva jooksul samale arvelduskontole, millelt ostu eest tasuti.

4.3.Kauba kättesaamine pakiautomaadist

4.3.1.Kauba kohaletoimetamisel kliendi poolt valitud aadressile  lisandub kauba hinnale kohaletoimetamise tasu 5 €. Juhul kui tellimuse  maksumus ületab summat 100 €, kohaletoimetamise tasu ei lisandu.

4.3.2.Müüja ei vastuta kliendile tekkinud kahju eest, kui müüjast mittetulenevatel põhjustel on kolmandad isikud saanud oma valdusse pakiautomaadi unikaalse koodi ning selle alusel on kaup kätte saadud.

4.4.Kauba kontroll

4.4.1.Kauba kättesaamisel kohustub klient avama tootepakendi ettevaatlikult, pakendit ja tooteid kahjustamata. Juhul kui klient on rikkunud pakendi hooletuse tõttu ehk tootepakendit oli võimalik avada seda kahjustamata, on müüjal õigus kaupade tagastamisel nõuda  tootepakendi väärtuse vähenemise hüvitamist. Juhul, kui tootepakendit ei saa rikkumata/lõhkumata avada, ei vastuta klient rikutud pakendi eest.

4.4.2.Juhul, kui klient avastab kauba kättesaamisel, et talle on saadetud vale või defektne kaup või kaup ei jõua kliendini heas seisukorras ja kinnises pakendis, tuleb sellest koheselt teavitada müüja klienditeenindust.

4.4.3.Müüja vastutab kliendi poolt ostetud kauba eest selle transportimise jooksul. Kauba kättesaamise hetkest läheb kauba kahjustumise või kadumise risk üle kliendile.

5.KLIENDI ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE

5.1.Müüja töötleb kliendi poolt e-poes sisestatud isikuandmeid (sh nimi, telefoninumber, aadress, e-posti aadress, telefon) eelkõige tellimuse täitmiseks ning kauba kliendile kohale toimetamiseks.

6.KAUBA TAGASTAMINE, LEPINGUST TAGANEMINE JA TAGASIMAKSED

6.1.Kliendil on õigus põhjust esitamata lepingust taganeda 14 kalendripäeva jooksul alates kauba kättesaamisest (v.a toote puuduste ilmnemisel, vt punkti 8).

6.2.Klient on kohustatud taganemisõiguse kasutamisel tagastama kauba müüjale hiljemalt 14 päeva jooksul.

6.3.Klient võib kasutada lepingust taganemise õigust, kui kaup on kasutamata ja rikkumata. Soovitame kliendil kõik kaubad, mida ta soovib tagastada, saata tagasi või kohale toimetada ühe korraga. Tagastamisega seotud otsesed kulud kannab klient. Soovitame tagastada kaubad originaal-transpordipakendis.

6.4.Tagastatav kaup (s.h tarvikud) peab olema kasutamata ja rikkumata. Kliendil on õigus kaubaga tutvuda viisil, nagu see on lubatud tavapäraselt poes ning klient vastutab kaubaga tutvumisel kauba väärtuse vähenemise eest, kui ta on kaupa kasutanud eeltoodust muul viisil.

6.5.Juhul, kui klient on tehingust taganenud, tagastab müüja kliendile ostusumma koos kohaletoimetamise tasuga viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 kalendripäeva jooksul taganemisavalduse jõudmisest müüjale. Tagasimakse tehakse samale arvelduskontole, millelt ostu eest tasuti.

6.6.Tagastamisele kuuluva kauba halvenemise korral vastutab klient kauba kasutamisest tingitud väärtuse vähenemise eest juhul, kui ta on kaupa kasutanud muul viisil, kui on vaja selle olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks. Selleks, et veenduda kauba olemuses, omadustes ja toimimises, võib klient seda käsitseda ja kasutada üksnes nii nagu tal lubatakse tavapäraselt seda teha poes. Juhul, kui klient on põhjustanud tagastatava kauba halvenemise, on müüjal õigus nõuda kliendilt kauba kasutamisest tingitud väärtuse vähenemise hüvitamist.

7.KAUBA VAHETAMINE

7.1.Kliendil on õigus kaupa ümber vahetada kaupluses teise kauba vastu.

8.PRETENSIOONIDE ESITAMINE JA VASTUTUS

8.1.Müüja vastutab ostetud kaubal ilmneva mittevastavuse eest 2 aasta jooksul alates kauba kliendile üleandmisest.

8.2.Kliendil on soovitatav esitada pretensioon e-posti teel aadressile info@ megaluumen.ee või kaupluse klienditeeninduse letis. Pretensioonis tuleb märkida kliendi nimi ja kontaktandmed, pretensiooni esitamise kuupäev, kaubal ilmnenud puudus ja esitatava nõude sisu ning lisada ostu tõendav dokument.

8.3.Müüja ei vastuta tellimuse täitmisel kliendi poolt esitatud ebakorrektsetest andmetest tekkiva kahju või mis tahes muude tagajärgede eest, sealhulgas kohaletoimetamise viivituse eest, kui see on tingitud asjaoludest, mida müüjal ei olnud võimalik mõjutada.

8.4.Müüja ei vastuta tellitud kauba mittesihipärasest kasutamisest tekkinud kahjude eest.

8.5.Müüja ja kliendi vahel tekkivad vaidlused lahendavad pooled läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel on kliendil õigus pöörduda Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti Tarbimiskeskkonna osakonda  (Pronksi 12 Tallinn 10117, https://www.ttja.ee) ja Tarbijavaidluste komisjoni (Pronksi 12 Tallinn 10117, http://www.komisjon.ee) vaidluse kohtuväliseks lahendamiseks või Harju Maakohtusse. Lisaks on kõikidele klientidele avatud e-kauplejatega tekkinud kaebuste lahendamiseks Euroopa Liidu elektrooniline keskkond ODR-platvorm (Online Dispute Resolution ehk veebipõhine vaidluste lahendamine) aadressil http://ec.europa.eu/odr.

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Veebilehe kasutamist jätkates nõustute küpsiste kasutamisega. Täpsem info andmete töötlemise ja küpsiste kasutamise põhimõtete kohta. Nõustun